Zase jednou duševní potrava

Tyto krásné růže patří dnes vám, ať každý lupínek blahopřeje vám. Proto je klademe v duchu na váš stůl, aby váš život krásně a šťastně plul. Tak nějak by mělo vypadat přání lidem, které máme rádi, kterých si hluboce vážíme. A protože věcných dárků je kolem nás stále více a více, zkusme jednou dát vale konzumní společnosti a zaměřit se trochu více na duchovno. Ono místo sladkostí a chlebíčků trochu duševní potravy, která je laskavá, přívětivá, rozesměje a zahřeje na duši, není nikdy dost. Dá se říci, že je jí poskrovnu a čím dál méně.

Dnes se po okraj ponořte do přítomnosti

A proto by jednou stálo zato zažít oslavu narozenin společně s činnostmi, do kterých se budeme moci my sami, ať už v roli oslavence nebo gratulanta, zapojit. Sebrat přátele, s nimiž máme krásné vzájemné vztahy, které chceme dále rozvíjet a budovat, a zúčastnit se společně skvělé kouzelnické párty, kde nebudeme muset ani chvíli myslet na budoucnost, ale budeme žít pouze a pouze současnou chvílí. Vezměte do ruky přítomnost a naplňte ji životem až po okraj!

Published

Updated

Author